کلاس ژیمناستیک

برگزاری کلاس ژیمناستیک  برای دانش آموز مدرسه باور

 

 

برگزاری کلاس ژیمناستیک  برای دانش آموز مدرسه باور برای تمام سنین زیر نظر مربی رسمی

گزارش تصویری