برگزاری جشن شب یلدا در فضای مجازی

شبی که برای ما فارسی زبانان سراسر جهان قدمتی به بلندای تاریخ دارد و از زمانی که خود را می شناسیم برای رسیدن به این شب و جمع شدن در کنار عزیزانمان لحظه شماری می کردیم .

 

اما امسال ، شرایط متفاوت است ....

کرونا 

مهمان ناخوانده ما ...

اما اینها نباید باعث شود ما جشن یلدا را برگزار نکنیم .